Мэдээ

2020 оны эхний хагас жилийн дотоодын PVC экспортын зах зээлийн шинжилгээ

2020 оны эхний хагас жилийн дотоодын PVC экспортын зах зээлийн шинжилгээ

Оны эхний хагаст дотоодын PVC экспортын зах зээл нь гадаад, дотоодын тархалт, дээд ба доод аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны түвшин, түүхий эдийн өртөг, ложистик болон бусад хүчин зүйлс зэрэг янз бүрийн хүчин зүйлүүдэд нөлөөлжээ. Нийт зах зээл тогтворгүй байсан бөгөөд PVC экспортын гүйцэтгэл муу байв.

Хаврын баярын эхэн үед дотоодын PVC үйлдвэрлэгчид улирлын чанартай хүчин зүйлсийн нөлөөнд автсан 2-р сараас 3-р саруудад үйл ажиллагааны түвшин өндөр, гарц нь илүү их өсдөг. Тархалтад нэрвэгдсэн Хаврын баярын дараа доод урсгалын үйлдвэрлэгч компаниуд ажлаа сэргээх түвшинг нэмэгдүүлэхэд хэцүү байсан бөгөөд зах зээлийн нийт эрэлт сул байв. Дотоодын PVC экспортын үнийг буурууллаа. Дотоодын хувьцаа хоцрогдсон тул PVC экспорт нь дотоодын үнэтэй харьцуулахад илт давуу талгүй юм.

3-р сараас 4-р саруудад дотоодын тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах үр дүнтэй арга хэмжээ авснаар доод урсгалын аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэрлэл аажмаар сэргэсэн боловч дотоодын үйл ажиллагааны түвшин бага, тогтворгүй байсан тул зах зээлийн эрэлтийн гүйцэтгэл буурсан байна. Орон нутгийн засаг захиргаа аж ахуйн нэгжүүдээ ажил, үйлдвэрлэлээ сэргээхийг дэмжих бодлогыг гаргасан. Экспортын тээврийн хувьд далай, төмөр зам, авто замын тээвэрлэлт аажмаар хэвийн байдалдаа орж, эхний шатанд гарын үсэг зурсан саатсан ачилтууд мөн гарсан. Гадаадын эрэлт хэвийн байгаа бөгөөд дотоодын PVC экспортын үнийн саналыг голчлон хэлэлцдэг. Зах зээлийн лавлагаа, экспортын хэмжээ өмнөх үетэй харьцуулахад өссөн боловч бодит гүйлгээ хязгаарлагдмал хэвээр байна.

4-р сараас 5-р сар хүртэлх хугацаанд дотоодын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, хянах ажиллагаа эхний үр дүнд хүрч, тархалтыг үндсэндээ үр дүнтэй хянав. Үүний зэрэгцээ гадаадад тархалтын байдал хүнд байна. Холбогдох компаниуд гадаадын захиалга тогтворгүй, олон улсын зах зээл өөртөө итгэлгүй байгааг мэдэгдэв. Дотоодын PVC экспортын компаниудын хувьд Энэтхэг, Зүүн Өмнөд Ази голлох байр суурь эзэлдэг бол Энэтхэг хотыг хаах арга хэмжээ авчээ. Зүүн Өмнөд Азийн эрэлт хангалтгүй байгаа тул дотоодын PVC экспорт тодорхой эсэргүүцэлтэй тулгараад байна.

5-р сараас 6-р саруудад олон улсын нефтийн үнэ огцом өссөн нь этилений үнийн өсөлтийг өдөөж, улмаар этиленийн PVC зах зээлд таатай дэмжлэг авчрав. Үүний зэрэгцээ хуванцар боловсруулалтын доод урсгалын компаниуд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн нэмэгдүүлснээр бараа материалын тоо буурч, дотоодын PVC спот зах зээл өссөөр байв. Гадаадын PVC гадаад дискний үнийн санал бага түвшинд ажиллаж байна. Дотоодын зах зээл хэвийн байдалдаа ороход манай улсаас PVC импортын хэмжээ нэмэгдсэн. Дотоодын PVC экспортын аж ахуйн нэгжүүдийн урам зориг суларч, ихэвчлэн дотоодын борлуулалт хийгдэж, экспортын арбитрын цонх аажмаар хаагдаж байна.

Жилийн хоёрдугаар хагаст дотоодын PVC экспортын зах зээлийн гол анхаарлыг дотоод, гадаадын PVC зах зээлийн үнийн тоглоом эзэлдэг. Дотоодын зах зээл нь гадаадын хямд үнэтэй эх үүсвэрүүдийн нөлөөнд өртсөөр байх болно; хоёр дахь нь дэлхийн өнцөг булан бүрт байдаг PVC суурилуулалтын төвлөрсөн засвар үйлчилгээ юм. Энэтхэгт хур тунадас нэмэгдэж, гадаа барилга угсралтын ажил өрнөж байна. Бууралт, нийт эрэлтийн гүйцэтгэл сул байна; Гуравдугаарт, гадны улс орнууд тархварын сорилтын нөлөөгөөр зах зээлийн тодорхойгүй байдалтай тулгарсаар байна.

2


Бичлэгийн цаг: 2-р сарын 20-2021